Projectmanagement

HAALBAARHEIDSTUDIE

 • Aanbrengen projecten
 • Onderzoek ivm voorschriften, rooilijn, erfdienstbaarheden, watertoets
 • Uittesten verschillende programma’s
 • Volumestudies: 2D & 3D
 • Bespreking met openbare besturen, gecoro, brandweer,...

ONTWERP

 • Vastleggen programma van eisen
 • Aansturen, opvolgen en controle studies door derden:
  • grond- & bodemonderzoek, veiligheidscoördinatie, EPB-verslaggeving, ...
  • externe architecten, stabiliteitsingenieur, stedenbouwkundigen, ...
 • Opvolgen ontwikkelen plannen
 • Nazicht vergunningaanvraagdossier
 • Bijstand verkoopdossier:
  • aansturen 3D-simulatie, maquette,...
  • nazicht verkooplastenboek inhoudelijk
  • aansturen opmaak verkoopsplannen
  • input naar leveranciers, showrooms, ...

UITVOERINGSDOSSIER

 • Onderzoek technische varianten architectuur
 • Input uitvoeringsdetails, opbouw, materialen,...
 • Nazicht uitvoeringsplannen architect
 • Afstemmen & integreren details constructeurs, leveranciers,...
 • Input technische vereisten lastenboek & meetstaat ifv prijsvragen
 • Evaluatie offerten technisch-inhoudelijk
 • Opstellen detailplannen kopers : afwerking & technieken
 • Input verrekeningen ifv wijzigingen en/of keuzes kopers
 • Aansturen technische studies en uitvoeringdossier stabiliteit
 • Nazicht en coördinatie diverse uitvoeringsplannen

OPVOLGEN UITVOERING

 • Opvolgen werfvergaderingen, input voor opdrachtgever
 • Oplossen uitvoeringsproblemen en kwaliteitscontrole der werken
 • Input planning ifv afspraken met kopers, opleveringsdata,...
 • Overleg met & aansturen werfleiding
 • Opvolgen oplevering met kopers, opmaak documenten, lijst opmerkingen e.d.